Закон”Про авторське право”.

Home » Абонентам » Нормативна база » Закон”Про авторське право”.
Порушення авторських прав

Закон України “Про авторське право і суміжні права”.

Вказаним Законом регулюються заємовідносини, що виникають з приводу створення та використання творів науки, літератури та мистецтва тощо. Так, зокрема, п. 1 ст. 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права” визначено перелік об’єктів авторського права, до яких, насамперед, відносяться літературні письмові твори, комп’ютерні програми, бази даних, музичні твори, твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори та ін.

Порушенням авторського права та (або) суміжних прав є вчинення особою дій, які порушують майнові та особисті немайнові права суб’єктів авторського права та (або) суміжних прав (наприклад, передача вищезазначених об’єктів з використанням Інтернету без дозволу суб’єктів авторського права та (або) суміжних прав).

Найчастіше через Інтернет передаються такі об’єкти авторського права: аудіовізуальні, музичні та літературні витвори, комп’ютерні програми, а також витвори образотворчого мистецтва, фотографії тощо. Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” розповсюдження об’єктів авторського права можливе лише на підставі письмового договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Можливо, порушення у Вашому випадку зумовлене завантаженням з/на Ваш персональний комп’ютер визначених об’єктів або іншими діями, які порушують права суб’єктів авторського права та (або) суміжних прав.

Якщо Ви надаєте загальний доступ до Вашого комп’ютеру в мережі, з метою запобігання подібним порушенням Ви можете обмежити доступ до об’єктів, які захищені авторськими правами та (або) суміжними правами. Якщо Ви отримали зазначені об’єкти протизаконним шляхом, Ви можете вжити заходів з обмеження їхнього подальшого розповсюдження та використання.

Зважаючи на вищевикладене, хочемо попередити, що за порушення авторського права та (або) суміжних прав Вас може бути притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства.